Zavrieť

Vaša spätná väzba je pre nás dôležitá!

Ako by ste ohodnotili naše stránky podľa stupnice od 1 do 5, za predpokladu, že 5 je najvyššia a 1 najnižšia známka?

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Prosím ,napíšte nám spätnú väzbu do poľa nižšie a povedzte nám, čo si myslíte!

Refresh

Podpora

MiFID II

Směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID) je legislativa EU, která upravuje firmy, které poskytují služby klientům spojeným s finančními nástroji, a místa, kde se tyto nástroje obchodují. MiFID byla ve Spojeném království aplikována od listopadu 2007, avšak nyní je revidována, za účelem zlepšení fungování finančních trhů s ohledem na finanční krizi a posílení ochrany investorů. Změny nabývají účinnosti dne 3. ledna 2018, přičemž nová legislativa je známá jako MiFID II. Společnost GKFX je autorizována a řízena Úřadem pro finanční kontrolu ve Velké Británii a je povinna splňovat požadavky směrnice MiFID II.

Obsah stránky - Co je MiFID II?
 

MiFID II je aktualizovaná verze původní směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID), která byla zavedena již v roce 2007 a je určena k regulaci finančních trhů v rámci EU.

Od 3. ledna 2018 budou evropské regulační orgány prosazovat směrnice MiFID a MiFID II všem členským státům v EU s cílem zvýšit bezpečnost, transparentnost a konkurenceschopnost evropských finančních trhů.

Rámec MiFID II se zaměřuje především na data a vyžaduje poskytovatele finančních služeb, jako je GKFX, aby zajistili, že budou schopni zaznamenávat, oznamovat a uchovávat údaje zodpovědně.

To zahrnuje, mimo jiné:

1. Klasifikace klientů - národní identifikátory klienta

Všichni klienti poskytovatelů finančních služeb musí být identifikováni pomocí National Identifier Client (NCI).

Klienti společnosti GKFX obdrží e-mailovou korespondenci ohledně dodatečných informací, které musí předložit, dodané identifikátory budou následně používány jako požadavek podle směrnice MiFID II.

2. Právní klasifikace - identifikátory právnické osoby

Subjekty způsobilé k vykazování s identifikátorem právnické osoby (LEI) by měly být vykazovány u LEI, což zahrnuje i firemní zákazníky společnosti GKFX. Pokud korporátní zákazníci nemohou poskytnout vhodné číslo LEI, nebudou moci pokračovat v obchodování s GKFX.

3. Nahlášení transakcí

Zprávy o transakcích MiFID se používají k monitorování zneužívání trhu, směrnice MiFID II bude klást větší důraz na údaje o transakcích, stejně jako na rozšířené pokrytí kolem klienta a přidružených protistran.

Pokrytí vykazovaných nástrojů se také zvýšilo na pokrytí:

• Všechny akcie a dluhopisy uvedené na regulovaných evropských trzích
• Derivátové smlouvy všech akcií a dluhopisů kótovaných na regulovaných evropských trzích

Obsah stránky - Co musím udělat?
 

Při přípravě směrnice o zdokonalených směrnicích o trzích finančních nástrojů (MiFID II), které mají vstoupit v platnost dne 3. ledna 2018, je GKFX povinen ověřit vaši státní příslušnost, pokud chcete obchodovat s produkty CFD pro indexové, kapitálové, dluhopisové a komoditní produkty.

Proto jste-li občanem (nebo máte dvojí státní příslušnost) kterékoli z uvedených zemí (viz výše), požadujeme, abyste nám poskytli kopii příslušných dokladů národního klientského identifikátoru (NCI), pokud o to požadujeme od vás.

Kopii příslušného dokumentu NCI nám můžete zaslat na e-mail mifid2@gkfx.com.

Tabulka národních klientských identifikátorů

 
Nationality National Client Identifier
Belgie Belgické národní číslo - Numéro de registre national – Rijksregisternummer
Bulharsko Bulharské národní číslo
Kypr Číslo pasu
Česká Republika Národní identifikační číslo - Rodné číslo
Dánsko Osobní identifikační kód - CPR
Estonsko Osobní identifikační kód - Isikukood
Španělsko Daňové dentifikační číslo - Código de identificación fiscal
Finsko Osobní identifikační kód
Spojené království UK Číslo sociálního pojištění
Řecko Osobní identifikační číslo
Chorvatsko Osobní identifikační číslo - Osobni identifikacijski broj (OIB)
Island Osobní identifikační kód - Kennitala
Itálie Codice fiscale
Lichtenštejnsko Číslo národního identifikačního průkazu -Personenidentifikationsnummer (PEID)
Litva Osobní kód - Asmens kodas
Lotyšsko Osobní kód - Personas kods
Malta Národní identifikační číslo
Nizozemsko Číslo národního identifikačního průkazu - Persoonsnummer
Norsko Osobní identifikační číslo - Foedselsnummer
Polsko Poland - PESEL / Numer identyfikacji podatkowej
nebo
Daňové číslo (Numer identyfikacji podatkowej)
Portugalsko Daňové číslo - Número de Identificação Fiscal
Rumunsko Národní identifikační číslo - Cod Numeric Personal
Švédsko Osobní identifikační číslo - Personnummer
Slovinsko Osobní identifikační číslo - EMŠO: Enotna Matična Številka Občana
Slovensko Osobní číslo - Rodné číslo
Pro státní příslušníky zemí mimo EU / EHP poskytněte kopii platného cestovního pasu
 
FAQs

Co se stane, když nemám požadované informace?

p-c

Co jsou CFD?

p-c

VAROVANIE RIZÍK

All financial products traded on margin carry a high degree of risk to your capital. They are not suited to all investors and you can lose more than your initial deposit. Please ensure that you fully understand the risks involved, and seek independent advice if necessary.See our full Risk Warning and Terms of Business for further details.

Our products are traded on margin and carry a high degree of risk. Losses can exceed your initial deposit.