DŮLEŽITÉ: Tyto webové stránky budou brzy sloučeny s GKFX.COM.
Zavrieť

Vaša spätná väzba je pre nás dôležitá!

Ako by ste ohodnotili naše stránky podľa stupnice od 1 do 5, za predpokladu, že 5 je najvyššia a 1 najnižšia známka?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Prosím ,napíšte nám spätnú väzbu do poľa nižšie a povedzte nám, čo si myslíte!

Refresh

Regulations

The GKFX Group is authorised and regulated by some of the world’s most recognised regulatory bodies.

At GKFX you can make investments with high confidence. GKFX guarantees your security under legal terms. We are fully regulated by the major local regulators all around the world.
Regulátori
 • fca-logo
  Registračné číslo

  501320

FCA

The Financial Conduct Authority (FCA) je nezávislý nevládny orgán, stanovený zákonnou právomocou podľa finančných služieb a trhoch z roku 2000. Jedná sa o spoločnosť s ručením obmedzeným a je financovaný z odvetvia finančných služieb. .

Viď Detaily
Spoloční regulátori
 • bafin_logo
 • co-reg-tit03
 • co-reg-tit04
 • co-reg-tit09

Bafin

Registračné číslo: 130602

The GKFX Financial Services Ltd. Frankfurt Branch is at the Bundesanstalt für Financial Services registered.

Viď Detaily

CNB

Registračné číslo: 256/2004

ČNB je ústrednou bankou Českej republiky a orgánom vykonávajúcim dohľad nad finančným trhom. To je stanovené na základe Ústavy Českej republiky a vykonáva svoju činnost v súlade so zákonom č 6/1993 Sb ., O Českej národnej banke (pdf, 137 kB) a ďalšími predpismi. Je to subjekt verejnoprávneho subjektu so sídlom v Prahe. Je zverený kompetencii správneho úradu v rozsahu stanoveného zákonom. Spravuje majetok štátu nezávisle a s odbornou starostlivosťou. Na základe zákona sú prípustné aj intervencie. Najvyšším riadiacim orgánom ČNB je banková rada, ktorá sa skladá z guvernéra ČNB, dvoch viceguvernérov a štyroch členov rady. Všetkých členov bankovej rady menuje prezident Českej republiky na dobu šiestich rokov. 

Podľa článku 98 Ústavy Českej republiky a zákona č 6/1993 Sb., O Českej národnej banke, v znení neskorších predpisov, hlavným cielom ČNB je starostlivosť o cenovú stabilitu. Dosiahnutie a udržanie cenovej stability, tj. vytvorenie prostredia s nízkou infláciou v ekonomike, je trvalým príspevkom centrálnej banky k vytváraniu podmienok pre udržateľný hospodársky rast. Nezávislosť centrálnej banky je nevyhnutným predpokladom pre efektívne menové nástroje vedúce k cenovej stabilite. Bez toho, aby bol dotknutý hlavný cieľ, ČNB takisto podporuje hospodársky rast v spolupráci s vládou.

V súlade so svojím hlavným cieľom, ČNB určuje menovú politiku, vydáva bankovky a mince a riadi peňažný obeh, platobný styk a zúčtovanie medzi bankami. Tiež vykonáva dohľad nad bankovým sektorom, kapitálovým trhom, poisťovníctvom, penzijným pripoistením, družstevnými záložňami, inštitúciami elektronických peňazí, rovnako ako devízový dohľad. Ako ústredná banka poskytuje ČNB bankové služby pre štát a verejný sektor. Vedie účty organizáciám napojeným na štátny rozpočet, vrátane príjmov a colných orgánov, Českou správu sociálneho zabezpečenia, úrady práce, príspevkové organizácie, štátne fondy a účty napojené na rozpočet Európskych spoločenstiev.Podľa povolenia od Ministerstva financií, ČNB robí operácie spojené so štátnymi cennými papiermi. Sídlo ČNB je v Prahe. Sedem regionálnych pobočiek sa nachádza v Prahe, Ústí nad Labem, Plzni, Českých Budejoviciach, Hradci Králové, Brne a Ostrave.

Viď Detaily

Národná Banka Slovenska

Registračné číslo: 591922

Národná banka Slovenska je centrálnou bankou Slovenskej rebubliky. 

Od 1.januára 2009 sa Národná banka Slovenska stala súčasťou Európskeho systému. V spolupráci s Európskou centrálnou bankou a centrálnymi bankami v Eurozóne zachováva stabilitu. V rámci Eurosystému, Národná banka Slovenska plní úlohy týkajúce sa:

 • Monetárna politika
 • Devízové operácie a rezervy
 • Vydanie euro bankoviek a mincí
 • Platobné systémy
 • Štatistiky
 • Medzinárodná spoločnosť
 • Vzájomná spolupráca a podpora medzi centrálnymi bankami
 • Finančná stabilita v zóne eura
 • Ďalšiu dôležitú rolu má Národná banka Slovenska
Viď Detaily

CNMV

Registračné číslo: 71

The Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) je agentúra, ktorá má na starosti dohľad a kontrolu nad španielskymi akciovými trhmi a činnosťami všetkých účastníkov na týchto trhoch. Bola vytvorená zákonom trhu s cennými papiermi, ktorý ustanovil hĺbkovú reformu tohto segmentu španielskeho finančného systému. Zákon 37/1998 aktualizovaný vyššie uvedeným zákonom vytvoril právny rámec, ktorý je plne v súlade s požiadavkami Európskej únie a podporuje rozvoj európskych akciových trhov. Účelom CNMV je zaistiť transparentnosť španielskeho trhu a správnosť tvorby cien v nich, na ochranu investorov. CNMV podporuje sprístupnenie akýchkoľvek informácií, potrebné k dosiahnutiu týchto cieľov, akýmkoľvek prostriedkami, ktoré má k dispozícii; pre tento účel využíva najnovšiu výpočtovú techniku a neustále monitoruje zlepšenie poskytované technologickým pokrokom.Hlavnými oprávnenými osobami CNMV sú španielski investori, ktorým musíme zaistiť dostatočnú ochranu. Za týmto účelom CNMV sa zameriava na zlepšenie kvality sprístupňovania informácií na trh, a vynaloženia zvláštneho úsilia v oblasti auditu a pri vyvíjaní nových požiadaviek na zverejňovaní týkajúce sa systémov odmeňovania riaditeľov a vedúcich pracovníkov, ktoré sú spojené s cenami akcií spoločnosti, kde pracujú.

Viď Detaily

VAROVANIE RIZÍK


CFD (rozdílové smlouvy) jsou komplexní nástroje a představují vysoké riziko rychlé peněžní ztráty v důsledku pákového efektu. 81.75% účtů retailových investorů utrpí při investování do CFD s tímto poskytovatelem ztrátu. Měli byste zvážit, zda rozumíte podstatě těchto CFD a víte, jak fungují, a zda si můžete dovolit podstoupit vysoké riziko ztráty peněz. Zhlédněte, prosím, na položky Varování před riziky a Obchodní podmínky pro více informací.

CFD (rozdílové smlouvy) jsou komplexní nástroje a představují vysoké riziko rychlé peněžní ztráty v důsledku pákového efektu. 81.75% účtů retailových investorů utrpí při investování do CFD s tímto poskytovatelem ztrátu. Měli byste zvážit, zda rozumíte podstatě těchto CFD a víte, jak fungují, a zda si můžete dovolit podstoupit vysoké riziko ztráty peněz. Zhlédněte, prosím, na položky Varování před riziky a Obchodní podmínky pro více informací.

81.75% účtů retailových investorů utrpí při investování do CFD s tímto poskytovatelem ztrátu.